Arnö

Intresseförening

Bond-Arnö

Lycksalighetens ö

Geografi

Arnö är en idyllisk och naturskön ö i Mälaren, belägen mellan Enköping och Strängnäs, med en total areal om cirka 1 100 hektar. Öns begränsade vägnät sträcker sig omkring tre kilometer i öst-västlig riktning och sex kilometer från norr till söder. I öns södra ände ligger Utöhus, en 1500-talsbyggnad som vetter mot grannön Grönsö med sitt stora 1600-tals slott.

Verksamhet

Arnö kallas ibland Bond-Arnö, för att skilja ön från Biskops-Arnö som ligger utanför Bålsta. På ön bedrivs aktivt jord- och skogsbruk men bebyggelsen är minst sagt gles och totalt finns drygt 30 bofasta innevånare på ön. Under sommaren kan befolkningen mer än fördubblas eftersom det finns ett antal fritidshus som utnyttjas under sommaren. Ön betjänas av regelbunden avgiftsfri trafik med bilfärja i Trafikverkets regi med avgångar varje timme 06.00-22.00 dagligen.

Historia

Ön har förutom ett naturskönt läge även ett antal sevärdheter, till exempel den gamla kyrkan med rötter i 1200-talet, Arnöbergs Herrgård från 1700-talets början och källarvalv från 1400-talet. Ön är full av fornminnen, en bevarad runsten från vikingatiden, en fornborg från folkvandringstid och många olika gravplatser. Det pekar mot att ön haft ett viktigt strategiskt läge i Mälaren, vid den transportled i öst-västlig riktning som vattenvägen förbinder Bergslagen med Östersjön.

Kontaktformulär

Karta