Arnö

Intresseförening

Kyrkans Historia

Sedan 1200-talet

Arnö Kyrka

De äldsta delarna av kyrkan stammar från 1200-talet och uppfördes ursprungligen som en gårdskyrka för dem dom bodde på Arnöbergs gård, som i praktiken kontrollerade hela ön. Kyrkan har byggts om i flera omgångar. På 1400-talet byggdes sidoväggarna ut och efter en brand 1574 tros ytterligare en ytterligare utbyggnad ha skett. Koret är täckt av stjärnvalv och stöttas av utvändiga strävpelare. Riksrådet Johan Skytte, (1577-1645), som började bygga Grönsö Slott på grannön, lät även bekosta en stor renovering av kyrkan vid 1600-talets mitt. https://sv.wikipedia.org/wiki/.

Vid 1700-talets början förlängdes kyrkan bakåt med två valvfack. Under den perioden byggdes även det Heerdhielmska gravkoret, av den numera utdöda släkten. Till följd av ett angrepp av hussvamp sanerades kyrkan varvid samtliga gravsatta i koret kunde undersökas av Uppsala Universitet. (Se rapport under ”dokument” för vidare information om arbetet). Den Heerdhielmska släkten, som finansierade ombyggnaden, lät även kalka över kyrkans målningar. Mindre delar av dessa dekorationer i renässansstil har frilagts under 1900-talet.

Predikstolen är från 1760-talet och ersatte den tidigare från 1600-talet i barockstil. Den äldre finns bevarad på Enköpings museum. En dekorerad dörr till den tidigare bänkinredningen är utförd i samma stil och finns upphängd på väggen mitt emot predikstolen.

I kyrkan har det tidigare funnits tre adliga vapensköldar tillhörande tidigare ägare till Arnöberg, senare säteri;  Bengt Arnsson från 1494, Åke Bengtsson 1586, Arent Bengtsson 1601. Dessa sköldar förvaras nu på Grönsö slott.

Dopfunten

Dopfunten är från sen medeltid och gjord i Singömarmor (https://www.kyrkokartan.se/098222/images/98222_47424329), i likhet med många andra liknande som återfinns i Uppland.

Gotiska inslag

Detaljer från vad som troligen tillhört ett större gotiskt fönster, ett masverk, alltså en del av en fönsterbåge, har återfunnits i kyrkan, vilket pekar mot att ett tidigare fönster monterats ned vid någon av de många tillbyggnaderna som skett.

Kontaktformulär

Karta