Arnö

Intresseförening

Sevärdheter på Arnö

Tips på utflyktsmål

Utö Hus

Utöhus är en medeltida borgbyggnad på Arnö i Enköpings kommunUppland, beläget i centrala delarna av Mälaren. Byggnaden räknas som ett av Sveriges bäst bevarade medeltida stenhus. Utö hus är sedan 1966 ett statligt byggnadsminne. År 2015 övertog Statens fastighetsverk fastighetsförvaltningen från Riksantikvarieämbetet.

Huset försågs under slutet på 1700-talet med påmurade trappgavlar för att det skulle påminna om svunna tider som till exempel Glimminghus i Skåne. Dekorationerna hade dock ingen praktisk funktion utan tjänade som fond för utsikten från Grönsö Slott på andra sidan Grönsösundet.

Utöhus byggdes av släkten Schack i slutet av 1400-talet som befolkat och kontrollerat Arnö/Utö under hundratals år. Efter det att släkten Schack dog ut förföll byggnaden och förvaltas idag av riksantikvarieämbetet. Det finns vägförbindelse till Utöhus, även om den bitvis är dåligt underhållen och inte underhålls vintertid. På vägen dit passeras Hälsingbo som i äldre tider var ett sund som separerade Arnö från Utö

IMG_0923

Runsten

För omkring 1000 år sedan var Utö skild från Arnö. Till att börja med fanns bara en enkel träbro över den sumpmark som idag är en granplantering. Hälsingbo ska utläsas ”boplatsen på halsen, näset”. Där står öns runsten som ristats av runmästaren Balle den röde eller någon i hans krets. Inskriptionen, som finansierats av vikingakvinnan ”Inga” lyder i översättning: ”Inga lät resa denna sten åt sin son Sigsten. Gud hjälpe hans ande väl”.  Stig till stenen utmärkt med blå skylt ca 300 meter från gården Älgshuvud.

Gravfält

Järnåldersgravar finns på många håll på Arnö, framför allt i höglänta delar av ön som till följd av landhöjningen efter istiden stack upp i landskapet. Det finns gott om sådana platser på ön som rymmer flera större berg, till exempel Uvens berg på Utö och Vittnäsberget beläget mellan Arnöberg och Fornborgen. Både vid prästgården, på Utö och Arnöberg och en detaljerad karta över ön visar fornminnessymboler på många platser. Det största gravfältet ser man vid Strandby med bland annat tre stora rösgravar från medeltiden. Här finns en informationstavla som berättar mer.

Fornborg

På öns västra sida ligger Borgen från yngre järnåldern, med fantastisk utsikt över Kohagsviken.  Berget stupar brant mot sjön men mot norr är det lättare att ta sig upp på berget. Borgen har vallar runt om mot de södra delarna och en dubbel vall mot norr. Borgen är inte utgrävd och inte heller daterad men länsstyrelsen anger ”Folkvandringstid”, vilket kan sägas handla om 400-800 e.kr. Fornborgar byggdes för bevakning längs viktiga segelleder eller som tillflykt för bygdens befolkning i orostider. Segellederna var försedda med larmsystem med vårdkasar i kedja som tändes för att varna om fara hotade längs segellederna och har funnits även på Arnö. Via vårdkasarna kunde larmkedjorna snabbt kommunicera till eller från Stockholm på bara några timmar.

IMG_0313

Kontaktformulär

Karta